"להילה המדהימה"

סיגל ומאיר, חדרה.

אנחנו אפילו לא יודעים מאיפה להתחיל..אנחנו פשוט נשמור את כל המחמאות והתודות לברכה מסודרת וממסוגרת שנכין לך בהקדם.

אוהבים אותך מאוד מאוד.